Ruta 5

EL MIGJORN POÈTIC

"Sal de mar blava, terra de call vermell"

Des de Santanyí, l’escriptor Blai Bonet va irradiar una potència poètica que resultà inspiradora per a molts amics i artistes. Entorn d’ell es congregà un grup creatiu que fou fonamental per a la recuperació literària a Mallorca durant el franquisme. Blai Bonet, Bernat Vidal, Miquel Bauçà, Josep Maria Llompart, Damià Huguet… Són els noms d’escriptors d’arrel local, de verb universal: els poetes que fan gran la literatura d’aquesta illa petita de la Mediterrània. El paisatge construeix l’essència d’aquestes poètiques, impregnades de llavor quotidiana i d’aromes autèntics: de la mar salina a la terra roja… Són els paratges que inspiraren Maria Antònia Salvà, la poetessa del paisatge i de l’ànima; i Ramon Llull, el poeta de la contemplació i del diàleg amb la natura humana.

 

Inici de ruta a:

CENTRE DE POESIA CONTEMPORÀNIA BLAI BONET

c/ Bisbe Verger, s/n 07650 Santanyí

Tel. + 34 971 16 31 04

www.fundaciocasamuseu.cat

El Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet és un espai d’exposició, arxiu i biblioteca, creat per donar a conèixer la persona i obra d’un dels escriptors més essencials en la literatura i la cultura de Mallorca, el poeta Blai Bonet (1926-1997). A través de Bonet, poeta i novel•lista, valor universal de la literatura catalana, podem conèixer la recuperació literària a Mallorca en la postguerra i l'obertura de nous camins de renovació en la literatura, en l'art, en el cinema...

El Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet és gestionat per la Fundació Casa Museu (Consell de Mallorca), amb la col•laboració de l’´Ajuntament de Santanyí i dels hereus de Blai Bonet, que han cedit el llegat de l’escriptor perquè pugui ser catalogat i consultat en aquest arxiu. Com a centre dinàmic, té una programació regular d'espectacles, recitals i rutes literàries. En els mesos d'estiu s'organitza un cicle d'activitats a l'aire lliure, amb el títol de "La lluna en vers".

El centre constitueix la seu transitòria de la futura Casa Museu Blai Bonet, que el Consell de Mallorca té en projecte a la que fou la casa de l’escriptor, al carrer de Palma, 74, de Santanyí.

Etnos