Ruta 6

PAISATGES DE LLEVANT

"De torres, coves i serrals"

Manacor, la capital del Llevant mallorquí, és una petita ciutat literària, on han florit moltes escriptures. Passejant pel seu centre sentirem delícies, versos d’amor i de soledat, passió per una llengua que flameja. Sortint a foravila, la cançó de la terra, de la vida quotidiana al camp. Visitarem torres dedicades a l’art i a la història, i en elles hi superposarem altres narracions conegudes. Viatjarem al fons de la terra, pujarem els cims. Veurem panoràmiques de la costa de Llevant, paratges naturals imponents i salvatges, paisatges construïts per la mà de l’home, paisatges habitats i deshabitats: el paisatge en tota la seva dimensió humana, cultural.

 

Inici de ruta:

INSTITUCIÓ PÚBLICA ANTONI M. ALCOVER

C/ Pare Andreu Fernández, 12 07500 Manacor Tel. 00 34 662 320 444

www.institucioalcover.org

Antoni M. Alcover (1862-1932) és una figura monumental de la cultura de Mallorca: lingüista i folclorista, va emprendre la realització del Diccionari Català-Valencià-Balear i també la recollida i publicació de l'aplec de conte popular mallorquí, les rondalles.

L'any 1999 l'Ajuntament de Manacor va fundar la Institució Pública Antoni M. Alcover, amb objectiu de retre homenatge i vetllar el record de l'il•lustre lingüista i folklorista manacorí. L'entitat desenvolupa, d'una banda, una línia científica que ofereix un espai per a l'estudi filològic i l'alcoverisme.

En aquest marc es publica regularment el Bolletí de la Institució Pública Antoni M. Alcover i es convoca el Premi Ciutat de Manacor d'Assaig Antoni M. Alcover. Alhora, la Institució desenvolupa una línia divulgativa que acosta al gran públic la figura de Mossèn Alcover, sobretot per mitjà de l'espai museogràfic i d'una intensa activitat cultural. La seu de la Institució Pública Antoni M. Alcover s'emplaça en un magnífic casal catalogat de mitjan segle XIX, can Socorrat, en el centre històric de Manacor.

Es tracta d’un exemple de casa senyorial de la segona meitat del segle XIX, amb façana molt ampla, amb una alçada de planta baixa i dos pisos. Un dels espais més rellevants del casal és la sala del paper pintat, a la primera planta, que compta amb dos finestrals.

El paper pintat que decora les parets consta de motius florals emmarcats amb sanefes.

La família Bonet, darrera propietària de la casa, l'anomenava la sala Romanones, perquè precisament allà reberen el comte Álvaro Figueroa y Torres en una visita.

Etnos